What is Object Oriented Programming ?

1.Lập trình hướng đối tượng là gì ( What is Object Oriented Programming ? )

Hướng đối tượng là một phương pháp phát triển phần mềm dựa trên cơ sở hệ thống đối tượng thực của dự án ( real-world system )

-Một đối tượng đại diện cho một thực thể thực tế của thế giới ( real-world ) hoặc khái niệm.Ví dụ như : một nhân viên,một cái bút,một con chim…đều có thể được coi như một đối tượng

-Một chương trình hướng đối tượng bao gồm các lớp ( class(es) ),đối tượng ( object ) và phương thức ( methods ).

-Một đối tượng thì gồm các 3 thuộc tính chính : hành vi ( Behavior ) ,trạng thái ( State ) ,và cách xác định ( Identity ) .Ví dụ một chiếc xe , state ( trạng thái ) của nó là đang đứng yên ; hành vi ( Behavior) là tăng tốc và cách xác định ( Identity ) là biển số xe ( hoặc số đăng ký xe ).

2.Lớp ( class )

-Trong lập trình hướng đối tương một class bao gồm các đối tượng ( object ),thuộc tính ( property ) và Method ( phương thức,có thể là hàm )…
Ví dụ một class Ô-tô có thể bao gồm các đối tượng như ô-tô con,ô-tô tải…

3.Message và Method ( phương thức )
-Object ( đối tượng ) không tồn tại độc lập.Nó tương tác với các object khác.Chúng tương tác với nhau qua các message.Grady Booch đã định nghĩa hành vi ( Behavior) như sau :
“Hành vi là cách một Object hành động ( acts ) và phản ứng lại ( reacts) “

-Ví dụ về 2 người A và B.Khi A đánh B,B nhận được “hành động” ( receive a message ) và đáp trả lại ( reacts ).Hành động và phản ứng lại có thể bao gồm : chạy,ngồi,đánh lại,…Trong ví dụ này,khi B bị đánh,B nhận được message ” Being Attacked” ( đang bị đánh ),và B phản ứng lại bằng cách trốn đi.Bỏ trốn là một hành vi của B.Vì thế hành vi cũng có thể được gọi là một methods.

4-Tổng kết
Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng ( OOP ) cơ bản nhất gồm có những thành phần gì.Gồm class , object và method.Các bài sau chúng ta sẽ học cách sử dụng các thành phần này trong C#

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: